VOOR EEN EFFICIËNTE EN AANGENAME SAMENWERKING

BEROEPSGEHEIM

Als cliënt sta je ten opzichte van ons als therapeut in een vertrouwelijke, therapeutische relatie. Dit is een werkrelatie die zich situeert tussen een professionele en een persoonlijke relatie.  In DE PRAKTIJK vertrekken we in deze relatie steeds vanuit een basishouding van respect, openheid en wederzijds vertrouwen.

Het is onze plicht als professional om je privacy te garanderen en alle info die we krijgen, geheim te houden. Wij hanteren dan ook al de persoonlijke gegevens volgens het kader van beroepsgeheim.

Naast het beroepsgeheim hanteren wij ook het principe van het gedeeld beroepsgeheim. De therapeut kan op eigen verantwoordelijkheid en mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden, vertrouwelijke gegevens delen of bespreken met een collega in huis om zo de doeltreffendheid van de therapie te optimaliseren.

Wanneer wij als therapeut de inschatting maken dat jij jezelf of de omgeving mogelijks in gevaar brengt, beroepen wij ons op onze burgerplicht en kan het beroepsgeheim doorbroken worden.

 Tijdens het eerste gesprek leggen we het principe van het beroepsgeheim uit en bespreken we samen de afspraken die binnen DE PRAKTIJK gelden. Om een goede, veilige en aangename samenwerking te garanderen, laten we jou de afspraken ook bevestigen via handtekening.

EUROPESE PRIVACY WETGEVING (GDPR)

De Europese Privacywetgeving garandeert dat jouw gegevens beschermd worden door degenen die ze verzamelt.In deze wet wordt bepaald hoe en wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, en welke rechten natuurlijke personen hebben met betrekking tot hun gegevens

In DE PRAKTIJK verwerken we je persoonlijke gegevens volgens de GDPR regels.

Tijdens de intake krijg je een formulier waarin we je naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats, e- mailadres en telefoonnummer vragen. We vragen deze gegevens om je dossier te vervolledigen en om steeds contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is voor het therapeutisch proces. De gegevens worden online of offline bewaard, afhankelijk van de werkwijze van de therapeut.

Om goede nazorg te kunnen garanderen wordt je dossier met je persoonlijke gegevens ook na afronding bewaard. Je hebt steeds inzage in je dossier om de gegevens te bekijken, te laten aanpassen of te verwijderen. Tijdens de begeleiding of erna. Je dossier met je gegevens worden zo adequaat als mogelijk bewaard en je privacy te kunnen garanderen.

DEONTOLOGISCHE CODE

De deontologische code is een ethische code die ons beroep als psychotherapeut of counselor een kader aanbied waarbinnen wij mogen denken en handelen. De code biedt zowel ons als therapeut, ons beroep en ook jou als cliënt bescherming. Je kan de code zien als een waardenkader dat dient als richtlijn.

DE PRAKTIJK Hasselt werkt volgens de deontologische code van de VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de oplossingsgerichte en systemische therapie, opvoedkunde en coaching).