EEN KWALITATIEF, PROFESSIONEEL & TOEGANKELIJK AANBOD

In onze psychotherapie werken we vanuit een oplossingsgerichte- , systemische en gedrags-cognitieve invalshoek, en dit in de vorm van gesprekstherapie. Tijdens een gesprek nemen we de tijd om naar jouw hulpvraag of probleem te luisteren. Je krijgt ruimte en aandacht. Er wordt actief naar je geluisterd. Af en toe wordt er een spiegel voorgehouden. We bieden je de nodige ondersteuning en aanmoediging die je nodig hebt om je therapeutisch proces aan te gaan. Telkens opnieuw focussen we ons op je krachten, vaardigheden en hulpbronnen.

We kijken vooruit, en stellen samen haalbare doelen op. We leren jou om jezelf in vraag te stellen en een antwoord te formuleren op de vraag: wat wil je?

IDENTITEIT

Je identiteit staat voor wie je bent als persoon, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je jezelf omschrijft, hoe anderen jou ervaren, wat jouw
typeert als mens, wat je kwaliteiten en vaardigheden en ook je energiegevers zijn. Je identiteit is evenzeer jouw valkuilen en werkpunten. We noemen dit ook je kernkwadranten. Het is jouw persoonlijkheid met je plusjes en minnen. Kortom, wie jij bent als mens.

ZINGEVING & EXISTENTIËLE VRAGEN

De richting die je uit wil in je leven. Zingeving betekent dat je voelt dat hetgeen je doet ook zinvol en nuttig  is. Ook wel jouw betekenis van het leven. De reden waarom je leeft, of wil leven. Hoe je naar het leven kijkt en hoe je het leven ervaart.

ZELFVERTROUWEN & ZELFBEELD

De manier waarop je naar jezelf kijkt en hoe je jezelf ervaart. Of je jezelf
accepteert en tevreden bent met je bent. Je zelfbeeld omvat ook je persoonlijkheid en hoe je hier zelf mee omgaat. Wanneer we werken rond zelfvertrouwen leggen we de focus op (her)verbinding met jezelf. Je leert jezelf (opnieuw) graag zien en je ervaart hoe het is om jezelf te bevestigen in wie je bent en wat je doet.

RELATIES

In DE PRAKTIJK werken we met relatietherapie en systemische therapie. We betrekken met de context waarin je leeft: je huidige relatie, het huidige gezin en je gezin van herkomst. We werken met tal van relaties zoals familiebanden, vriendschappen, een liefdesrelatie, een seksuele relatie, een ex- relatie, professionele relaties, en zoveel meer.

SEKSUALITEIT, INTIMITEIT & LICHAAM

Seksualiteit is een deel van je identiteit. Het omvat alles wat te maken heeft met je je seksuele oriëntatie of seksuele voorkeur, je genderidentiteit, je geslacht, je seksuele beleving, je gevoelens rond intimiteit, hechting, affectie en naaktheid, maar evenzeer je lichaamsbeeld en de beleving ervan.

DEPRESSIE & BURN-OUT

Depressieve klachten omvatten vaak somberheid, futloosheid, weinig eetlust, een slecht slaappatroon, geen routine of structuur meer in je leven en soms ook seizoensgebonden klachten. Burn- out betekent dat je bent uitgeblust op je werk, en dat je daarbij ook klachten ervaart die gelijkend zijn op die van depressieve klachten.

ANGST

Angst is een sterke emotie die zich kan zich manifesteren in verschillende vormen: sociale angst, faalangst of prestatiedruk, fobieën, paniekaanvallen, OCD (obsessieve gedachten met compulsieve gedragingen), angst om ziek te worden, angst om te sterven en zelfs angst om te leven. Angst kan je leven volledig in beslag nemen en het daardoor ook beperken. Angst werkt verdovend waardoor het impact heeft op je algemene welzijn en je levenskwaliteit. Het thema is bij ons bespreekbaar én werkbaar.

TRAUMA

Een trauma is een onverwerkte (heftige) gebeurtenis uit je verleden. We maken weleens iets ingrijpends mee, maar als je dit geen plek kan geven of je blijft last hebben van vervelende emoties zoals angst of stress, prikkelbaarheid, vermoeidheid, vermijdingsgedrag, … dan zit je mogelijks met een trauma. Trauma kan impact hebben op je levenskwaliteit, maar is gelukkig wel te behandelen.

VERSLAVING

Je kan bij ons terecht met al je vragen rond middelengebruik, middelenmisbruik en een eventuele afhankelijkheidsproblematiek (verslaving). We werken rond legale en illegale middelen: alcohol, illegale drugs en medicatie. Verder behandelen we ook verschillende vormen van gedragsverslavingen waaronder een seksverslaving, gameverslaving, koopverslaving, eetverslaving gokverslaving, etc.

LEVENSGEBEURTENISSEN

Bedrog in de relatie, een relatiebreuk, een (v)echtscheiding, een dierbaar persoon die overleden is, de kinderen uit huis, ontslag op het werk, niet geslaagd zijn op je examens, … Levensgebeurtenissen kunnen impact hebben op ons welbevinden. Het kan helpend zijn om hierover in gesprek te gaan met een therapeut.

AGRESSIE

Heb je vaak last van stress en frustraties die zich opstapelen en zich uiten in de vorm van woede, boosheid of controleverlies? Dan kan agressietherapie of impulscontrole therapie helpend zijn. In de sessies kijken we samen wat de oorzaak is van de opgestapelde frustratie en hoe we die kunnen wegnemen. Door onderliggende gevoelens op te spoten en te erkennen kan je gevoelens van frustratie en boosheid op lange termijn beheerden en eventueel laten verdwijnen. Verder gaan we ook op zoek naar gezonde manieren om je af te reageren en om met spanning om te gaan.

VERDRIET

Verdriet na verlies van een dierbaar persoon of na een ingrijpende levensgebeurtenis kan zware impact hebben op je levenskwaliteit. Verdriet doet ook iets met het lichaam en kan klachten veroorzaken zoals onrust, slapeloosheid, lusteloosheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid en verminderde weerstand. Verdriet kan ook gepaard gaan met andere pijnlijke emoties zoals angst, onmacht, onzekerheid en boosheid. Verdriet toestaan, het erkennen, erover praten, het leren verwerken en het een plek geven is een uitdaging die tijd en de nodige ondersteuning nodig heeft. En daarvoor zijn wij er.

ROUW

Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlieservaring. Dit kan gaan om het verlies van een naaste, een dierbaar persoon of dier, een ongeboren kind, een woonplaats, iets materieel, … Een rouwproces is een persoonlijk proces waarin het helpend kan zijn om erover te praten.

STRESS

Stress betekent druk of spanning. Een kleine portie stress kan gezond zijn, het helpt om goed te presteren. Te veel stress kan psychosomatische klachten veroorzaken. Typische symptomen zijn: een verstoord eetpatroon, vermoeidheid, futloosheid, prikkelbaarheid, slecht slapen, fysieke klachten zoals hoofd- buik- en spierpijn, een verminderde weerstand, hartkloppingen, een verhoogde bloeddruk, duizeligheid en misselijkheid.

Bij stressklachten is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Alles begint bij een gezonde basis: je levensstijl. Onze therapeuten kunnen je begeleiden in de zoektocht naar een gezonder leven met minder of zelfs geen stress.

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Heel simpel, bij ons is iedereen welkom: jong, oud, individu, als koppel, als gezin, ouder van, kind van, partner van, als professional of als organisatie. We maken geen onderscheid in leeftijd, geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, relatie of gezinssituatie.

ANDERE HULP NODIG?

Heb je een andere hulpvraag, zoals een doorverwijzing naar een ambulante of residentiële dienst, vragen rond reïntegratie, een eventuele opname, opvoedkundige vragen, vragen rond medicatie, wil je een een diagnostisch onderzoek of psychiatrisch consult, dan zijn we er voor jou. We bekijken in een gesprek wat je nodig hebt en hoe we jou op een warme manier kunnen doorverwijzen.